DÖVLƏT RÜSUMU (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA)

Dövlət rüsumu tutulmalı olan hərəkətlər

Dövlət rüsumunun məbləği

14.1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə

görə:

 14.1.1. on iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə, yaxud Azərbaycan Respublikası vətəndaşının və ya onunla gedən şəxslərin təcili müalicəsi, yaxud xaricdə yaşayan yaxın qohumunun ağır xəstəliyi və ya ölümü ilə bağlı hallarda iki iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

14.1.1.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

10 manat

14.1.1.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

20 manat

14.1.1.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

30 manat

14.1.1.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

40 manat

14.1.2. beş iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

14.1.2.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

20 manat

14.1.2.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

 

40 manat

14.1.2.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

 

60 manat

14.1.2.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

 

80 manat

14.1.3. bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

14.1.3.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

40 manat

 

14.1.3.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

80 manat

 

14.1.3.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

120 manat

 

14.1.3.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

160 manat

14.1-1. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına xaricə getmək hüququ verən ümumvətəndaş pasportlarının itirilməsi və ya korlanması ilə əlaqədar yenidən verilməsinə görə:

14.1-1.1. on iş günü müddətində verildikdə

14.1-1.1.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

 

20 manat

14.1-1.1.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

 

30 manat

14.1-1.1.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

 

40 manat

14.1-1.1.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

50 manat

14.1-1.2. beş iş günü müddətində verildikdə

 14.1-1.2.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

30 manat

14.1-1.2.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

50 manat

14.1-1.2.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

70 manat

14.1-1.2.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

90 manat

14.1-1.3. bir iş günü müddətində verildikdə

14.1-1.3.1. bir yaşınadək uşaqlar üçün

50 manat

14.1-1.3.2. bir yaşından üç yaşınadək uşaqlar üçün

90 manat

14.1-1.3.3. üç yaşından on səkkiz yaşınadək uşaqlar üçün

130 manat

14.1-1.3.4. on səkkiz yaşına çatmış vətəndaşlara

170 manat

14.3. Bu Qanunun 14.3-1-ci və 14.3-2-ci maddələrində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə:

 14.3.1. on gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

5 manat

14.3.2. üç iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

25 manat

14.3.3. bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

35 manat

 14.3-1. Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsinin itirilməsi və ya korlanması ilə əlaqədar yenidən verilməsinə görə:

14.3-1.1. on iş günü müddətində verildikdə

15 manat

14.3-1.2. üç iş günü müddətində verildikdə

35 manat

14.3-1.3. bir iş günü müddətində verildikdə

45 manat

14.3-2. Bu Qanunun 14.3-1-ci maddəsində nəzərdə tutulan hallar istisna olmaqla, 15 yaşı tamam olmamış Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına şəxsiyyət vəsiqəsinin verilməsinə və ya dəyişdirilməsinə görə:

14.3-2.1. on gün müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

4 manat

14.3-2.2. üç iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

20 manat

14.3-2.3. bir iş günü müddətində verildikdə və ya dəyişdirildikdə

 

25 manat

Arxiv üzrə axtarış