Ümumvətəndaş pasportunun itirilməsi və ya qəsdən korlanmasına görə inzibati cərimə

Azərbaycan Respublikası vətəndaşının ümumvətəndaş pasportunun itirilməsinə və ya qəsdən korlanmasına görə inzibati cərimənin dərəcələri və ödənilmə qaydalar

Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ümumvətəndaş pasportunun itirilməsinə və ya qəsdən korlanmasına görə Azərbaycan Respublikasının Dövlət rüsümu haqqında qanununa əsasən pasport üçün ödənilən rüsumdan əlavə 10 manat ödəməlidirlər

Arxiv üzrə axtarış